Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Kungörelser flyttade fordon

Här nedan finns kungörelser över flyttade fordon.

Anslaget: 2021-01-12

Tas ner: 2021-04-12

Här finns Kungörelse flyttat fordon TDF924

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska förvaltningen Mora Kommun

Senast uppdaterad: 15 januari 2021