Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Kungörelser flyttade fordon

Här nedan finns kungörelser över flyttade fordon.

Anslaget:

Tas ner:

Här finns Kungörelse flyttat fordon 

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska förvaltningen Mora Kommun

Senast uppdaterad: 12 april 2021