Kungörelser flyttade fordon

Här nedan finns kungörelser över flyttade fordon.

Anslaget: 2022-12-15

Tas ner: 2023-03-15

Här finns kungörelse flyttat fordon , 342.8 kB.

Förvaringsplats av protokoll: Teknik- och seviceförvaltningen Mora Kommun

Anslaget: 2023-01-31

Tas ner: 2023-04-30

Här finns kungörelse flyttat fordon , 340.1 kB.

Förvaringsplats av protokoll: Teknik- och seviceförvaltningen Mora Kommun

Senast uppdaterad: 31 januari 2023