Kungörelser flyttade fordon

Här nedan finns kungörelser över flyttade fordon.

Anslaget: 2022-06-14

Tas ner: 2022-09-14

Här finns kungörelse flytt av fordon , 357.8 kB.

Förvaringsplats av protokoll: Teknik- och serviceförvaltningen Mora Kommun

Senast uppdaterad: 27 juni 2022