Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Transporttillstånd

Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningens fjärde kapitel vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras.

Ansökan om tillstånd för sådan transport gör du på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sker transporten inom en kommun skickas blanketten till den kommun där transporten kommer ske. Om transporten berör flera kommuner används samma blankett men skicks då till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.

Vid transport inom Mora kommun skickar du din ansökan till:
Mora kommun
Tekniska förvaltningen
792 80 MORA

Alternativt:
E-post: tekniska@mora.se

Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre dagar före önskat transportdatum.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020