Kommunstyrelsen beslutade om förfrågan till fastighetsmarknaden om att utveckla Strandenområdet

Kommunstyrelsen beslutade på tisdag den 7 april att göra en förfrågan till bygg- och fastighetsmarknaden om det finns intresse att investera i Strandenområdet i centrala Mora, för att utveckla området.

Flygfoto över strandenområdet

Mora kommun vill ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för investerare att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet. Det som eventuella intressenterna måste ge svar på, är intresse för att uppföra en högstadieskola, sporthall och kulturskola.

Intressenterna kan dessutom, om de vill, anmäla intresse för att uppföra andra verksamheter som hotell och bibliotek, alternativt bygge av administrativa lokaler för kommunen.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: Ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Kommunen har låtit göra en utredning om hur det så kallade Stranden-området kan utnyttjas. Utredningen visar att ytan kan samla en rad olika verksamheter som skola, kulturliv, Vasaloppet och ett eventuellt hotell.

När kommunstyrelsen behandlade frågan beslutades dock att förfrågan till marknaden måste innehålla intresse för att bygga skola, sporthall och kulturskola. Intressenterna kan om de vill, dessutom ge förslag på övriga verksamheter, inklusive administrativa lokaler för kommunen i stället för hotell.

”Det här förslaget är mycket bra och ger fler utvecklingsmöjligheter till Strandenområdet, där en skola fortfarande är huvudspåret i underlaget. Det finns ett brett stöd för behovet av en ny högstadieskola i Mora vilket är bra. Med tanke på rådande omständigheter utifrån pandemikrisen så tas också större hänsyn till besöksnäringens situation”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Kommunstyrelsen får nu mer tid till att fördjupa sig ytterligare tills det efter sommaren visar sig vilka intressenter det är möjligt att arbeta vidare med.

”Vi tycker att frågorna kring ett hotell på Strandenområdet och en eventuell flytt av bibliotek och från centrum till Stranden inte är tillräckligt utredda. Nu blir det en mindre låst beskrivning vad gäller möjliga verksamheter på Strandenområdet, säger Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd i Mora kommun.

För förslaget att göra en förfrågan röstade partierna i Moraalliansen, nämligen Centerpartiet, Morapartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, samt Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget i sin helhet.

Stranden-området är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Det har funnits olika tankar om hur området ska kunna användas och nu har en oberoende utredning lagt fram förslag. Det är konsulten Svefa som gjort studien.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså omkring 2023.

Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 och att kombinera det med Vasaloppets verksamhet.

Senast uppdaterad: 18 december 2023