Kommunal satsning på digital delaktighet

De av oss som saknar digital kompetens kan lätt hamna i ett utanförskap – det är forskarna överens om. Därför satsar Mora kommun nu på att öka den digitala delaktigheten hos de grupper som är mest utsatta. Detta som en del i kommunens satsning Hållbara Mora.

En äldre kvinna använder en läsplatta

Många av oss kopplar begreppet hållbarhet till klimatet. Men det innefattar även social hållbarhet – något som kultur- och fritidsförvaltningen tog fasta på när kommunen drog igång satsningen Hållbara Mora för drygt ett år sedan.

– Vi vet att många är i ett digitalt utanförskap och inte alltid vill prata om det – ibland är det inte säkert att de själva känner till det, säger Sonja Viklund, enhetschef för kultur och bibliotek på Mora kommun.

– Det kan vara både brist på kunskaper eller att de saknar tillgång till datorer – det varierar stort. Men Internetstiftelsen har i en studie konstaterat att det är två grupper som sticker ut: äldre och nyanlända. Därför har vi avgränsat vårt projekt till de grupperna – vi vänder oss exempelvis inte mot barn och ungdomar.

Så vad är det då ni tänker göra för att öka kunskaperna och delaktigheten?

– Det handlar mycket om utbildning. Vi ska genomföra aktiviteter där deltagarna får testa sig fram och lära sig mer om exempelvis olika appar, bank-id och kommunens e-tjänster – något som kommer att öka de närmaste åren. Men det finns många som inte ens har e-post, så behoven skiljer sig mycket.

Projektet leds av Omid Azimi, som tillträdde i november. Han har gått teknikprogrammet på Mora gymnasium och var själv nyanländ från Afghanistan 2015.

– Jag har haft stor hjälp av det digitala för att komma in i samhället och lära mig språket, säger han.

För att nå ut till målgrupperna söker kommunen nu samarbetspartners hos bland annat föreningar, kyrkor, SFI och Mora Folkhögskola.

– En stor utmaning är förstås den pågående pandemin. I dagsläget sker ju mycket utbildning digitalt och här finns en inbyggd motsättning – det är svårt att ha digitala möten med personer som saknar digital kompetens, säger Omid Azimi.

Under hösten har projektgruppen framför allt ägnat sig åt planering och att knyta kontakter, men en hel del tyder på att pandemin fortsätter i vår.

– I så fall får vi lösa det genom att jobba i små grupper där alla deltagare håller avstånd. Vi kommer att lösa det på ett säkert sätt, säger Sonja Viklund.

Projektfakta

  • ”Digital kompetens och digital delaktighet för alla” är det fullständiga namnet på kultur- och fritidsförvaltningens projekt, som riktar sig mot äldre och nyanlända.
  • Har fått bidrag från ”Hållbara Mora”, som kommunen startat för att stimulera ekonomiskt, socialt eller ekologiskt hållbara idéer.
  • Projektet pågår till och med 2022 för att sedan utvärderas.
  • Omid Azimi nås på azimi@mora.se eller 0250-267 48.
  • Föreningar eller andra som vill samarbeta inom digital delaktighet under 2021-2022 är välkomna att höra av sig redan nu.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 17 december 2020