Hållbara idéer

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till 2024 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett mer hållbart Mora.

Kommunens hållbara projekt tar över på Instagram!

Under året kommer alla våra projekt inom ”Hållbara idéer” att ta över Mora kommuns Instagram-konto. Där får projekten möjligheten att själva berätta mer om sin resa och sprida inspiration om hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart Mora.

Se till att du inte missar någon av projektens presentationer genom att följa Mora kommun på Instagram: @morakommun Länk till annan webbplats.

Mora kommun har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att stimulera och driva på omställningen till ett hållbarare Mora. Kommunens verksamheter och medarbetare kan söka stöd ur medlen för att genomföra projekt som stärker hållbarheten i Mora.

En beredningsgrupp hanterar ansökningarna och beslutar om belopp upp till 10 000 kronor. För större projekt tas beslut av kommundirektör respektive kommunstyrelsen.

Projektansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller följande kriterier:

  • stärker omställningen till ett hållbart Mora,
  • stimulerar till nytänkande,
  • har en konkret och trovärdig plan,
  • utvecklar intern och extern samverkan,
  • kan påvisa synergier mellan flera hållbarhetsaspekter.
Senast uppdaterad: 23 november 2021