Hållbara idéer

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till 2024 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett mer hållbart Mora.

Projektansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller följande kriterier:

  • stärker omställningen till ett hållbart Mora,
  • stimulerar till nytänkande,
  • har en konkret och trovärdig plan,
  • utvecklar intern och extern samverkan,
  • kan påvisa synergier mellan flera hållbarhetsaspekter.

Läs om våra hållbara projekt

Beviljade projekt 2024

Beviljade projekt 2023

Senast uppdaterad: 20 maj 2024