Digitaliserad personalplanering

Projektet syftar till att överbrygga systemhinder och effektivisera personalplaneringsprocessen genom att visualisera personaltillgången i realtid via en applikation. Målet är att ge bättre personalöversikt och beslutsstöd till personalplanering som skapar en hållbar verksamhet med kontinuitet för brukarna, högre kvalitét i vården och en god arbetsmiljö.

  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 2022-02-02—2022-12-31
Senast uppdaterad: 25 februari 2022