Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hållbara Mora

Från globala mål till lokal handling. Hållbara Mora är kommunens arbete med och bidrag till Agenda 2030. Strategin utgår från agendans 17 mål och pekar ut en riktning för att långsiktigt skapa förutsättningar för att invånarna i Mora ska uppleva god livskvalitet.