Hållbarhetsbarometer

Hållbarhetsbarometern är kommunens verktyg för att följa upp och analysera att vi långsiktigt stärker en hållbar utveckling i Mora. Barometern ingår som en del i vår årsredovisning.

Nyckeltalen är i huvudsak tagna ur Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Barometern utvecklas och uppdateras kontinuerligt en gång per år. Ett Hållbarhetsbokslut, med Hållbarhetsbarometern som grund, utarbetas inför aktualisering av strategin.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024