Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Hållbarhetsbarometer

Hållbarhetsbarometern är kommunens verktyg för att följa upp och analysera att vi långsiktigt stärker en hållbar utveckling i Mora. Barometern ingår som en del i vår årsredovisning.

Nyckeltalen är i huvudsak tagna ur Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Barometern utvecklas och uppdateras kontinuerligt en gång per år. Ett Hållbarhetsbokslut, med Hållbarhetsbarometern som grund, utarbetas inför aktualisering av strategin.

Senast uppdaterad: 2 mars 2020