Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Samhällsutveckling och hållbarhet

Kommunen arbetar utifrån strategin Hållbara Mora. Vi vill att Mora år 2030 ska ha en stärkt hållbarhet med en förbättrad folkhälsa och goda förutsättningar för att leva, bo och verka genom hela livet. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar utifrån denna strategi för att uppnå en god livskvalitet för våra invånare.