Dansprojekt

Genom en forskningsbaserad metod erbjuds flickor i åldern 16-19 år att få delta i ett dansprojekt för att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna erbjuds att under två lektionstillfällen i veckan få danslektioner tillsammans med två danspedagoger.

Barn som dansar
  • Projektägare: Gymnasieförvaltningen
  • Projekttid: Läsåret 2019/2020

Projektet är avslutat

Det blev större intresse än vi förväntade oss, och en blandning av elever som annars inte umgås alls vilket de själva har pratat om var roligt och givande.
Resultatet har varit framgångsrikt.

Utvärderingsenkät och samtal med deltagare visar på bättre mående avseende trygghet, sömn, koncentration i skolan, mindre huvudvärk med mera. Flertalet deltagare har uttryckt att dansen har varit en fristad från skolans och samhällets krav.

Vad händer efter projekttidens slut?

Metoden kommer att vara en del av Mora Gymnasiums ordinarie verksamhet höstterminen 2020. Läs om Dans för Hälsa.

Senast uppdaterad: 22 november 2021