Digital kompetens och digital delaktighet för alla

Projektets syfte är att öka digital kompetens och delaktighet hos kommunens medborgare. Projektet planerar många olika aktiviteter för att visa möjligheter och träna färdigheter hos de identifierade målgrupperna.

En äldre person som använder en läsplatta
  • Projektägare: Kultur-och fritidsförvaltningen
  • Projekttid: juni 2020 - december 2022

Digital delaktighet är en demokratisk rättighet och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. I samhället sker en ständigt ökande digitalisering. Ett faktum är att flera målgrupper saknar den digitala kompetens som behövs för att vara digitalt delaktiga och de halkar därmed efter i den digitala omställningen.

Projektet ska öka digital kompetens och delaktighet hos kommunens medborgare. Projektet planerar många olika aktiviteter för att visa möjligheter och träna färdigheter hos målgrupperna och också involvera aktörer som vill nå ut med sina digitala tjänster.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 6 september 2021