Digitala arbetssätt för en trygg och modern hemtjänst

Projektet skapar möjligheter för att modernisera hemtjänstens arbetssätt så att digitala verktyg blir en naturlig del i vardagen. Förändringarna ökar tryggheten hos brukare, anhöriga och ger personalen bättre arbetsmiljö och förutsättningar att utföra ett högkvalitativt arbete. Växelanslutna anknytningar ska införas liksom svarsgrupper, för att bättre hantera larm. En viktig del i projektet är utbildning av medarbetare om digitala hjälpmedel och verktyg.

  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 2022-03-01—2024-03-01
Senast uppdaterad: 25 februari 2022