Kampanj för att uppmärksamma våld i unga relationer

Projektet är ett kommunikativt uppdrag som syftar till att lyfta våld i ungas relationer. Med hjälp av sex feriepraktikanter planeras en kampanj på sociala medier.

Bild
  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 21 juni – 25 oktober 2021

En avhandling om våld i ungas relationer visar att 60 procent varit utsatta för våld i en kärleksrelation och att tjejer rapporterar mer utsatthet än killar. Mer information om våld i unga relationer kan bidra till att fler söker hjälp samt att man känner igen egen våldsutsatthet tidigare.

Projektet på Instagram

Den 17-21 maj 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se inläggen genom att klicka på bilderna.

Projektets inlägg på Instagram Kampanj våld inlägg 1 Kampanj våld inlägg 2 Kampanj våld inlägg 3

Projektet är avslutat

Socialförvaltningen hade sex stycken feriepraktikanter som fick i uppdrag att lyfta frågan kring våld i unga relationer samt att nå ut till den aktuella målgruppen. Ansökan till Hållbara idéer avsåg att finansiera det sätt som feriepraktikanterna trodde skulle nå flest personer. De valde att göra tre filmer kring våld i unga relationer som skulle visas på kommunens Instagramkonto. Genom att göra sponsrade inlägg på Instagram kunde målgruppen nås, målgruppen var personer upp till 25 år och som befinner sig i Mora kommuns geografiska område

Lärande

Kommunikationsenheten erbjuder stor hjälp. Det visade sig vara mer komplicerat än vi trodde att få inlägg godkända och publicerade enligt Instagrams regler. Så en erfarenhet är att det är mycket viktigt att samverka mellan kommunens olika enheter.

Vad händer efter projekttidens slut?

Efter projekttidens slut så kommer ytterligare två sponsrade inlägg att göras under vecka 47 och 50. Dessutom kommer filmerna även att läggas ut under våren 2022 dock inte genom sponsrade inlägg.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022