Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Kampanj för att uppmärksamma våld i unga relationer

Projektet är ett kommunikativt uppdrag som syftar till att lyfta våld i ungas relationer. Med hjälp av sex feriepraktikanter planeras en kampanj på sociala medier.

Bild
  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 21 juni – 25 oktober 2021

En avhandling om våld i ungas relationer visar att 60 procent varit utsatta för våld i en kärleksrelation och att tjejer rapporterar mer utsatthet än killar. Mer information om våld i unga relationer kan bidra till att fler söker hjälp samt att man känner igen egen våldsutsatthet tidigare.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021