Robotar för elever med lång och oroande frånvaro

Projektet ska leasa 10 robotar som stöd till elever med lång och oroande frånvaro.

Roboten AV1

Foto: Estera Kluczenko

  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektets syfte är att med digitala kommunikationssystem minska ofrivillig ensamhet och social isolering för att få elever som är hemma bli delaktiga i skolan. Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan riskerar i förlängningen att hamna i utanförskap och arbetslöshet.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 6 september 2021