Framtidspedagogik - Hållbar utveckling, pedagogisk omvärldsbevakning och friskvård

Projektets syfte var att köpa in två ”lådcyklar”, med plats för 4 barn, till Hånåkni förskola.

Barnen och pedagogerna på förskolan inviger en av de nya ellastcyklarna
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Hånåkni förskola
  • Projekttid: 2019-06-17—2020-08-30

Hånåkni förskola är en förskola som använder utomhusmiljön på ett pedagogiskt medvetet sätt och tar tillvara på barnens intresse för det som händer i närområdet. Projektet ska underlätta utomhuspedagogik, öka miljömedvetenhet och kunskap om teknik och omvärld. Även andra förskolor ges möjlighet att låna lådcyklarna.

Cyklarna har flyttat hem till förskolan

Den 2 juni invigdes de två nya ellastcyklarna på Hånåkni förskola. Två pedagoger från kväll- och helgverksamheten, Diana och Jennifer, cyklade dit cyklarna från vaktmästeriet till Hånåkni. Premiärturen gick bra och väl framme visades cyklarna upp för barn och personal. De nya cyklarna firandes med provcykling på gården och isglass till alla barn och pedagoger. Planen var att ha en föräldraaktivitet i samband med invigningen av cyklarna men på grund av coronaviruset skjuts det upp till ett senare tillfälle.

Projektet är avslutat

Lådcyklarna bidrar till att barn och personal, vid kväll- och helgverksamhet, kan upptäcka nya omgivningar och göra utflykter, längre bort än tidigare och mer tidseffektivt än andra alternativ. Cyklarna erbjuder också möjlighet att utveckla utomhuspedagogik, samla skapande material och ta med matsäck. Lådcyklarna förvaras i ett, för ändamålet, nybyggt förråd där även hjälmar, säkerhetsvästar och andra tillbehör förvaras.

Lärande

Projektstarten sköts upp på grund av försenad leverans av cyklar och byggnation av cykelförråd. Projektet har också drabbats av pandemin som har påverkat introduktion av cyklarna till barn, vårdnadshavare och personal. En lärdom är att projekt kan ta längre tid än planerat, kosta mer och att förutsättningar kan förändras.

Vad händer efter projekttidens slut?

Kommande vår planeras prova-på-aktiviteter för vårdnadshavare och även aktiviteter för att inspirera och skapa samarbete med andra förskolor. Detta för att inspirera till att vårdnadshavare, medarbetare och andra förskolor väljer liknande cyklar för miljömedvetna och säkra transporter samt för att ge möjlighet till friskvård under arbetstid för förskolans pedagoger.

Senast uppdaterad: 6 september 2021