Tallriksautomat

Syftet med projektet är att utveckla ett system med bättre kontroll på antalet matgäster, portioner och att tydliggöra popularitet på maträtter, frekvens under dagen och behörighetsperspektiv. Målet är att minska svinn och överproduktion, förbättring av arbetsmiljö och att skapa en bättre logistik i matsalen.

tallriksautomaten
  • Projektägare: Serviceförvaltningen, kostenheten
  • Projekttid: 2020-03-01—2021-12-31

Relaterade nyheter

Projektet är avslutat

Genom en tallriksautomat i gymnasiets matsal får matgästen ut en tallrik med ett elektroniskt kort som ger behörighet efter berättigad portion och tid. Med hjälp av tallriksautomaten skapas ett system där man får mer kontroll på antal portioner på gymnasiets matgäster och statistik gällande antalet besökare, popularitet på olika maträtter och frekvensen av gästen.

Tallriksautomaten har gjort att vi fått ett system där man får mer kontroll på antal portioner på gymnasiets matgäster, vilket leder till god logistik och ett tidskontrollerat flöde, bättre planering och inköp samt minskad överproduktion och bättre ekonomi. Detta system minskar sannolikheten att obehöriga vistas i matsalen vilket bidrar till såväl en bättre matsalsmiljö för gäster som arbetsmiljö för medarbetare.

Lärande

Ett lyckat projekt som påbörjades lite senare än planerat startdatum och som påverkats av pandemin. Tallriksautomaten har varit aktiv i vissa perioder sen projektet påbörjades. Det har varit struligt med mjukvaran för kortläsaren, så att flödet och behörigheterna har fungerat, så de förväntningar vi haft med projektet har inte uppnåtts fullt ut. Samarbete och samverkan mellan gymnasiet och kostenheten har varit avgörande för att driva projektet med tanke på pandemi och krångel med kortläsare.

Vad händer efter projekttidens slut?

Efter projektets slut har ytterligare en tallriksautomat köpts in och installerats i en annan matsal vid gymnasiet. Efter installation av nya kortläsare är alla tre tallriksautomater i gång. En happy-or-not-maskin används dagligen för att mäta gästernas nöjdhet.

Senast uppdaterad: 15 november 2022