Tallriksautomat

Syftet med projektet är att utveckla ett system med bättre kontroll på antalet matgäster, portioner och att tydliggöra popularitet på maträtter, frekvens under dagen och behörighetsperspektiv. Målet är att minska svinn och överproduktion, förbättring av arbetsmiljö och att skapa en bättre logistik i matsalen.

tallriksautomaten
  • Projektägare: Serviceförvaltningen, kostenheten
  • Projekttid: 2020-03-01—2021-12-31

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 6 september 2021