Tillgänglig undervisning för hållbar skolgång

Grundsärskolan och grundskolan på Noretskolan ska göra vissa undervisningsmoment mer tillgängliga, inkluderande och mer upplevelserika för alla elever. Projektmedlen kommer att användas till att inhandla en eldriven lådcykel som används i stället för bil vid utflykter.

Lådcykel med barn

Alla elever kan med hjälp av en hållbar transportlösning följa med på friluftsdagar, undervisningsmoment i skog och natur eller besök på företag eller föreningsliv.

  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2021-12-06 – 2023-06-12
Senast uppdaterad: 25 november 2022