Tillgänglig undervisning för hållbar skolgång

Verksamheten – grundsärskola och grundskola - på Noretskolan, ska göra undervisningsmoment mer tillgängliga, inkluderande och mer upplevelserika för alla elever. Projektmedlen kommer att användas till att inhandla en eldriven lådcykel som används i stället för bil vid utflykter. Alla elever kan med hjälp av en hållbar transportlösning följa med på friluftsdagar, undervisningsmoment i skog och natur eller besök på företag eller föreningsliv.

Lådcykel med barn
  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2021-12-06 – 2023-06-12
Senast uppdaterad: 23 november 2021