E-tjänst försörjningsstöd

Målet med projektet är att bygga en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd med utgångspunkt från medborgarnas perspektiv.

En man använder en laptop
  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 2021-04-01 - 2021-12-30

E-tjänsten ska förenkla medborgarnas process att ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet är att förbättra service och resursutnyttjande, öka säkerhet och kvalitet på information samt ökad effektivisering.

Senast uppdaterad: 16 april 2021