Digitala vattenståndsmätare

Pilotprojektet ”Digitala vattenståndsmätare” syftar till att säkerställa vattennivåer vid höga flöden. Genom att montera strategiska avläsningspunkter kan vi göra automatiska avläsningar av vattennivåerna i kommunen.

Vatten
  • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen
  • Projekttid: december 2020 – december 2022

Projektet ”Digitala vattenståndsmätare” syftar till att säkerställa vattennivåer vid höga flöden. I nuläget finns det inga automatiska avläsningar utan avläsning sker manuellt när behov uppstår. Via projektet kan strategiska avläsningspunkter monteras för avläsning av vattennivåer i kommunen.

Projektet är ett pilotprojekt för att utvärdera funktion och nytta av IoT (Internet of Things) inom kommunen, en teknik som kan användas inom många områden.

Senast uppdaterad: 6 september 2021