Digitala vattenståndsmätare

Pilotprojektet ”Digitala vattenståndsmätare” syftar till att säkerställa vattennivåer vid höga flöden. Genom att montera strategiska avläsningspunkter kan vi göra automatiska avläsningar av vattennivåerna i kommunen.

Vatten
  • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen
  • Projekttid: december 2020 – december 2022

Projektet ”Digitala vattenståndsmätare” syftar till att säkerställa vattennivåer vid höga flöden. I nuläget finns det inga automatiska avläsningar utan avläsning sker manuellt när behov uppstår. Via projektet kan strategiska avläsningspunkter monteras för avläsning av vattennivåer i kommunen.

Projektet är ett pilotprojekt för att utvärdera funktion och nytta av IoT (Internet of Things) inom kommunen, en teknik som kan användas inom många områden.

Digitala vattenståndsmätare på Instagram

Den 28 juni-2 juli 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Digitala vattenståndsmätares inlägg på Instagram. Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3 Inlägg 4 Inlägg 5
Senast uppdaterad: 22 november 2021