Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Lärare från Spanien

För- och grundskoleförvaltningen har skapat ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att rekrytera lärare från Spanien där övertalighet av lärare råder.

En lärare och elev
  • Projektägare: För-och grundskoleförvaltningen
  • Projekttid: mars 2020-december 2021

I projektet ingår intervjuer, annonsering samt intensivkurs i svenska språket i Spanien. Projektet skapar möjlighet att prova fler vägar att trygga kompetensförsörjning inom skolan vilket bidrar till att ge elever goda förutsättningar genom skolåren.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021