Lärare från Spanien

För- och grundskoleförvaltningen har skapat ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att rekrytera lärare från Spanien där övertalighet av lärare råder.

En lärare och elev
  • Projektägare: För-och grundskoleförvaltningen
  • Projekttid: mars 2020-december 2021

I projektet ingår intervjuer, annonsering samt intensivkurs i svenska språket i Spanien. Projektet skapar möjlighet att prova fler vägar att trygga kompetensförsörjning inom skolan vilket bidrar till att ge elever goda förutsättningar genom skolåren.

Projektet är avslutat

Vi nådde ett tillfredsställande antal intresserade sökanden varav fyra fullföljde intensivutbildningen.

På grund av pandemin genomfördes inte besök i Mora och inte heller uppstart med resurslärartjänster. Vid framtagande av riskanalys var inte risken med en pandemi med.

Intensivutbildningen, metod samt samarbete med Eures och Mora kommun har fungerat mycket bra men eftersom projektet inte gick att fullfölja på grund av Covid-19 nåddes inte förväntat resultat.

Lärande

Vi har lärt oss följande:

  • om andra länders skolsystem och lärarutbildning
  • förutsättningar för immigration
  • kommunikation
  • tekniska lösningar

Vi har utvecklat vår samverkan med Malmö kommun, med representanter inom Eures samt med utbildningsentreprenören.

Vad händer efter projekttidens slut?

Kontakterna kan möjligtvis återupptas efter Covid-19. Vi kan givetvis i framtiden arbeta vidare med utländska kontakter och genomförande av språkintroduktion i svenska på regional nivå.

Senast uppdaterad: 26 september 2022