E-tjänster skola

Målet med projektet är att skapa användarvänliga e-tjänster inom grundskolan och gymnasieförvaltningen.

Syftet är att genom digitalisering höja kvalitet och effektivitet inom den administrativa delen av skolans verksamhet. E-tjänsterna möjliggör ökat kundfokus, ökad likvärdighet, tillgänglighet, rättssäkerhet och service samt ökad delaktighet för medborgaren. 

  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltning och gymnasieförvaltning
  • Projekttid: 2021-11-13-2022-12-31
Senast uppdaterad: 25 november 2022