Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Digitalt anhörigstöd

Anhörigstöd skapar ett digitalt verktyg, enbraplats.selänk till annan webbplats, som ska komplettera kommunens anhörigstöd.

Händer som håller ett hjärta
  • Projektägare: Socialförvaltningen, Anhörigstöd
  • Projekttid: 2020-01-01—2021-12-31

Enbraplats.selänk till annan webbplats är en digital mötesplattform där anhöriga från olika kommuner i landet kan dela information och stötta varandra i sin vardag som anhörig.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021