Digitalt anhörigstöd

Anhörigstöd skapar ett digitalt verktyg, enbraplats.se Länk till annan webbplats., som ska komplettera kommunens anhörigstöd.

Händer som håller ett hjärta
  • Projektägare: Socialförvaltningen, Anhörigstöd
  • Projekttid: 2020-01-01—2021-12-31

Enbraplats.se Länk till annan webbplats. är en digital mötesplattform där anhöriga från olika kommuner i landet kan dela information och stötta varandra i sin vardag som anhörig.

Relaterade nyheter

Digitalt anhörigstöd på Instagram

Den 5-10 oktober 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Digitalt anhörigstöds inlägg på Instagram. Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3 Inlägg 4

Projektet är avslutat

Vi har inget kvalitativt utvärderingsinstrument utan vi kan enbart se hur många personer som har loggat in på “En Bra Plats” och hur många som enbart prenumererar på nyhetsbrevet som skickas ut varannan vecka. Vi kan dock inte säga på vilket sätt och i hur stor omfattning dessa anhöriga har blivit hjälpta av tjänsten. Vi har bra fått respons från flera anhöriga som har läst artiklar och tittat på föreläsningar som har spridits via “En bra plats”.

Vi anser att vi har marknadsfört tjänsten till fullo men valet att använda tjänsten ligger hos individen. Vår målgrupp med äldre har inte kunnat träffats som tidigare men har vi sett svårigheter med att ta del av ett digitalt anhörigstöd eftersom det är många som inte har tillgång och kunskap till tekniken.

Lärande

Det digitala anhörigstödet En Bra Plats är ett komplement till nuvarande verksamhet vilket har visat sig väldigt tydligt att så är fallet.

En Bra Plats är till en stor nytta för Anhörigkonsulenter när det kommer till att inhämta information inom specifika områden, föreläsningar, litteratur, granskade faktatexter samt forskning. Ett stort utbyte är att genom digitala nätverksträffar få möjlighet att inspirera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som använder sig av En Bra Plats i landet. Detta har i sin tur genererat i nytänkande i vår egen verksamhet.

Vad händer efter projekttidens slut?

Beslut har tagits i Socialförvaltningens ledningsgrupp om att fortsätta med En bra plats och tilläggstjänsten Demenslotsen till att börja med under 2022.

Senast uppdaterad: 26 september 2022