Digitalt anhörigstöd

Anhörigstöd skapar ett digitalt verktyg, enbraplats.se Länk till annan webbplats., som ska komplettera kommunens anhörigstöd.

Händer som håller ett hjärta
  • Projektägare: Socialförvaltningen, Anhörigstöd
  • Projekttid: 2020-01-01—2021-12-31

Enbraplats.se Länk till annan webbplats. är en digital mötesplattform där anhöriga från olika kommuner i landet kan dela information och stötta varandra i sin vardag som anhörig.

Senast uppdaterad: 6 september 2021