Digitaliserad PRAO-samverkan skola- arbetsliv

Projektet syftar till att anskaffa och implementera ett digitalt verktyg för samordning av praktikplatser.

Ungdom som sitter vid en laptop
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, Morkarlbyhöjden och Noretskolan
  • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Verktyget innebär bland annat att praktikplatserna blir sökbara i ett och samma system, att den manuella administrationen minskar och att arbetsplatserna själva kan lägga in samt hålla informationen uppdaterad.

Digitaliserad PRAO-samverkan på Instagram

Den 31 maj-4 juni 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Projektet Digitaliserad PRAO-samverkans inlägg på Instagram. Digital prao inlägg 1 Digital prao inlägg 2 Digital prao inlägg 3

Projektet är avslutat

Eleverna ges en ökad likvärdighet i sina PRAO-val och ökad kännedom om yrken och företag utanför de egna och föräldrarnas kontaktnät. Arbetsgivarna ges en mer strukturerad möjlighet att erbjuda praktik då det passar verksamheten. Systemet erbjuder möjlighet att samordna digitala möten/föreläsningar mellan skola – arbetsliv samt för att samordna studiebesök.

Lärande

Studie- och yrkesvägledarna ser en positiv potential i systemet då det är en stor hjälp i kontakten mellan skola-arbetsliv och i arbetet med PRAO. Systemet spar administrativ tid både före, under och efter praktik för både personal och elever samt för företagen genom att all information mellan elev, arbetsplats och skola sker digitalt.

Vad händer efter projekttidens slut?

Projektet är idag helt implementerat på Morlkarlbyhöjdens skola och Noretskolan.

Senast uppdaterad: 26 september 2022