Digitaliserad PRAO-samverkan skola- arbetsliv

Projektet syftar till att anskaffa och implementera ett digitalt verktyg för samordning av praktikplatser.

Ungdom som sitter vid en laptop
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, Morkarlbyhöjden och Noretskolan
  • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Verktyget innebär bland annat att praktikplatserna blir sökbara i ett och samma system, att den manuella administrationen minskar och att arbetsplatserna själva kan lägga in samt hålla informationen uppdaterad.

Senast uppdaterad: 6 september 2021