Taligenkänning

Taligenkänning innebär att socialsekreterare kan tala in sin dokumentation i stället för att som man gör idag, skriva in den via ett tangentbord. Syfte och mål med projektet är att effektivisera dokumentation för att få mer tid till direkt klientarbete och att reducera stress hos medarbetare.

Socialsekreterare Maria Gullholm med mikrofonen

Socialsekreterare Maria Gullholm med mikrofonen hon använder för att tala in dokumentation. Foto: Daniella Johansson

  • Projektägare: Socialförvaltningen, IFO samt Norra Dalarnas myndighetsservice
  • Projekttid: 2020-02-25 - 2021-12-31

Relaterade nyheter

Taligenkänning på Instagram

Den 12-15 oktober 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Taligenkännings Instagram-inlägg Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3 Inlägg 4

Projektet är avslutat

Taligenkänning är relativt kostsamt, men nyttoeffekterna, fördelarna för medarbetarnas arbetssituation, den förbättrade ergonomin, den förbättrade kvalitén och tidsbesparingen gör att det är värt kostnaden.

Lärande

Nyttoeffekterna ökad kvalité, ökad hälsa och effektiviserad dokumentation har utvärderats i förhållande till kostnad och kan konstatera att de uppnådda effekterna är värda kostnaden.

Ett viktigt lärande av projektet är vikten av en tydlig projektplan med tidsplanering och aktiviteter som ska genomföras. Medarbetarnas delaktighet har varit nödvändig för att få igång användandet. Då det är frivilligt att använda taligenkänning, har licensen avslutats för de som inte vill använda verktyget.

Vad händer efter projekttidens slut?

Genom projektet har uppnåtts goda effekter av taligenkänning, därför är avsikten att implementera taligenkänning i ordinarie verksamheter.

Senast uppdaterad: 26 september 2022