Taligenkänning

Taligenkänning innebär att socialsekreterare kan tala in sin dokumentation i stället för att som man gör idag, skriva in den via ett tangentbord. Syfte och mål med projektet är att effektivisera dokumentation för att få mer tid till direkt klientarbete och att reducera stress hos medarbetare.

Socialsekreterare Maria Gullholm med mikrofonen

Socialsekreterare Maria Gullholm med mikrofonen hon använder för att tala in dokumentation. Foto: Daniella Johansson

  • Projektägare: Socialförvaltningen, IFO samt Norra Dalarnas myndighetsservice
  • Projekttid: 2020-02-25 - 2021-12-31

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 5 mars 2021