SIFIM – Språkutveckling och Information till Föräldrar för Inkludering i Mora

Syftet med projektet är att inkludera föräldralediga och hemmavarande föräldrar, vilka har svenska som andra språk, in i vår verksamhet och det svenska samhället.

En mamma och ett barn
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning och socialförvaltning
  • Projekttid: augusti 2021 – juni 2022

På sikt vill vi att fler i dessa målgrupper besöker öppna förskolan och familjecentral. Det skapar möjlighet till ökad inkludering och social tillhörighet samt som en introduktion för barnen till den ordinarie förskolans verksamhet.

Målen är flera, dels att nå föräldralediga med annat modersmål i ett tidigt förebyggande skede med information om det svenska samhället, kulturen och de rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhälle utifrån ett barnperspektiv. Vi vill även att föräldrarna får en tillhörighet, känner delaktighet, skapar sig sociala nätverk samt får en utveckling av sitt svenska språk. Ytterligare ett mål är att arbeta för en inkludering av målgruppen genom tvärprofessionell samverkan mellan socialförvaltning, för- och grundskoleförvaltning och tillsammans med andra aktörer.

Senast uppdaterad: 6 september 2021