Kärleken är fri på Morkarlbyhöjdens skola

Morkarlbyhöjdens skola har genomfört en föreläsning som en del i projektveckan Kärleken är fri. Föreläsningen handlade om normer, värderingar och utanförskap.

barn som sträcker upp armarna
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Morkarlbyhöjdens skola
  • Projekttid: 2019-09-16—2019-09-20

Projektet kan ses som ett led i arbetet mot våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet. Föreläsningarna syftar även till att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor.

Projektet är avslutat

Projektet innebar föreläsningen ”Vad händer när bollen inte är rund?” som ett inslag under projektveckan Kärleken är fri på Morkalbyhöjdens högstadieskola.

Föreläsningen har bidragit till att synliggöra och förankra alla människors lika värde, jämställdhet och tydliggöra diskrimineringsgrunderna och har uppmuntrat till ett normkritisk tänkande där varje individ oavsett köns-tillhörighet ska vara fri att välja sin egen framtid. Föreläsningen fick positiv respons från pedagoger och elever, den berörde och gick hem hos unga.

Lärande

Att vi verkligen måste prata mer om de här frågorna med ungdomarna i kommunen.

Vad händer efter projekttidens slut?

Intresse finns från skolorna att fortsätta med temaveckan ”Kärleken är fri”.

Senast uppdaterad: 23 november 2022