Ungdomsbehandlare

Projektets syfte är att ungdomsbehandlare ska kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende.

Foto på en barn i en huvtröja
  • Projektägare: Socialförvaltningen, Familjeteamet, IFO
  • Projekttid: 2020-02-25 – 2022-12-31

Målet med projektet är att ge större möjlighet för socialtjänsten att upprätta stöd som är långsiktigt och i målgruppens hemmiljö. På hemmaplan kan de använda sig av det nätverk som finns i barnets omgivning samt insatser i form av vård och skola där kontakter redan finns etablerade.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 5 mars 2021