Ungdomsbehandlare

Projektets syfte är att ungdomsbehandlare ska kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende.

Foto på en barn i en huvtröja
  • Projektägare: Socialförvaltningen, Familjeteamet, Individ- och familjeomsorgen (IFO)
  • Projekttid: 2020-02-25 – 2022-12-31

Målet med projektet är att ge större möjlighet för socialtjänsten att upprätta stöd som är långsiktigt och i målgruppens hemmiljö. På hemmaplan kan de använda sig av det nätverk som finns i barnets omgivning samt insatser i form av vård och skola där kontakter redan finns etablerade.

Relaterade nyheter

Ungdomsbehandlare på Instagram

Den 17-21 maj 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Projektet Ungdomsbehandlares inlägg på Instagram. Ungdomsbehandlare inlägg 1 Ungdomsbehandlare inlägg 2 Ungdomsbehandlare inlägg 3 Ungdomsbehandlare inlägg 4 Ungdomsbehandlare inlägg 5

Projektet är avslutat

Projektet har under perioden stärkt omställningen till ett hållbart Mora genom att kostnaderna har minskat och vi har kunnat genomföra mindre ingripande insatser vilket leder till en större social trygghet. Vi har genom de beviljade medlen kunnat genomföra projektet under en period för att kunna utvärdera och implementera insatsen på bästa sätt. Genom projektet har kunskapen inom förvaltningen ökat och samverkan både internt och externt har ökat.

Lärande

Vad gäller att permanenta en tjänst som ungdomsbehandlare har resultatet visat att det inte finns tillräckliga underlag för att en sådan tjänst uteslutande kan arbeta med behandling för målgruppen. Erfarenheter från projektet visar även att insatsen behöver utvidgas till att ta med hela familjen. Familjebehandling finns nu i familjeteamets ordinarie verksamhet vilket har resulterat i att familjerna kan ha flera insatser, både ungdomsbehandlare samt familjebehandlare. Att familjebehandlaren har kompetens för både att behandla familjen och ungdomen är ett mer effektivt arbete med medborgaren i fokus och färre kontakter för familjen.

Att genomföra detta som ett projekt har varit givande. Det har gett oss möjlighet att våga prova något som inte gjorts tidigare och vi har låtit det tagit den tid som behövts för att påvisa resultat. Den projektplan som gjordes innan uppstart har varit till hjälp genom hela projekttiden. Det har varit lätt att följa och planera arbetet och det har funnits tydliga ansvarsområden och begränsningar.

Vad händer efter projekttidens slut?

Den “punktinsats” ungdomsbehandlaren utförde gav goda resultat. Då verksamheten tidigt såg resultat tidigarelades implementering av insatsen i befintlig verksamhet för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Senast uppdaterad: 26 september 2022