Samverkan Nätsmart Hållbara Mora

Projektet syftar till att skapa goda förutsättningar för Mora kommuns barn och unga att utveckla förmågor och kompetens för att agera ansvarsfullt, respektfullt, tryggt och säkert på nätet.

Bild för nätsmart Mora
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen
  • Projekttid: Januari 2020-december 2022

Nätsmarthet blir ett viktigt förhållningssätt för att hantera den omställning i samhället som digitaliseringen innebär. Projektet drivs i samverkan mellan för-och grundskoleförvaltning, socialförvaltning och polisen. Projektet ska inventera behov, planera, organisera och se till att insatser genomförs gentemot barn och ungdomar, vuxna i barnens omgivning.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: 6 september 2021