Moras elever ska bli nätsmarta

Källkritik, sociala medier och fejknyheter. Det är några av IT-frågorna som mellanstadieeleverna på Färnäs skola har diskuterat när det har varit Nätsmart på schemat. Nu vill för- och grundskoleförvaltningen driva ett projekt för att alla elever i Mora ska få utbildning i nätsmarthet.

Elever som använder läsplattor i ett klassrum

På 20 år har tillgången till internet ökat från 30 till 98 procent i svenska hushåll. Vi befinner oss i en digital omställning där praktiskt taget alla svenska medborgare söker information via nätet och en stor majoritet av de unga använder sociala medier. Det är en omställning som många vårdnadshavare tycker är svår då deras barn ofta har mer kunskap kring internetanvändning än de själva.

Skolan har här ett stort utbildningsansvar eftersom de tillhandahåller redskap som iPads och datorer till eleverna. Men livet på internet är ständigt närvarande och gränsen mellan skola och fritid har snabbt suddats ut. Det har skapat stora kunskapsbehov kring källkritik, säkerhet, upphovsrätt och användning av sociala medier hos såväl elever som personal och vårdnadshavare.

Nätsmart handlar om att ge förutsättningar för alla elever att agera ansvarsfullt, respektfullt, tryggt och säkert på nätet i den digitala omställningen vi befinner oss i.

”Min erfarenhet från undervisning i nätsmart är att eleverna tycker det är intressant, viktigt och lärorikt. Vi arbetade med uppgifter och diskussioner kring de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär. Jag byggde upp lektionerna utifrån elevernas erfarenheter av nätet vilket ledde till att vi hela tiden hade aktuella diskussioner som vi arbetade med”, säger Erika Olsson som är digital skolutvecklare på Mora kommun.

Nätsmart har tidigare implementerats på Färnäs skola med stor framgång och nu vill för- och grundskoleförvaltningen driva ett projekt för att alla elever i Mora ska få utbildning i nätsmarthet. Målet är att Moras barn och unga ska få den kompetens som behövs för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar på ett bra sätt.

Projektet planeras pågå under perioden 2020–2022 och ska finansieras med hjälp av kommunens hållbarhetsmedel och digitaliseringsmedel - pengar som kommunstyrelsen satt undan för att driva på omställningen till ett hållbarare Mora.

”Vi ser att nätsmarthet är ett av våra verksamheters viktigaste uppdrag när stora delar av samhället ställs om och digitaliseras. Denna satsning ligger helt i linje med hur polisen, skolan och socialtjänsten vill arbeta tillsammans med förbyggande insatser. Vi ser ett stort behov av att fler personer i elevernas nätverk får kunskap kring hur man kan bli delaktig och vara ett stöd i livet på nätet”, säger Erika Olsson på Mora kommun.

"Det ligger även i socialtjänstens intresse att arbeta främjande och förebyggande i samverkan med skolan och polisen", instämmer Mattias Lindvall som är stödpedagog på socialförvaltningen i Mora.

Kommunstyrelsen ska besluta om projektet vid deras kommande sammanträde den 14 januari.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020