Nätsmart

Nätet är en stor del av livet för många barn och ungdomar. Det erbjuder stora möjligheter men även en hel del faror och risker. På Nätsmart Mora finns information och övningar med syfte att utveckla barns/elevers förmåga att agera tryggt och säkert på nätet.

Flickor med surfplatta

Flickor med surfplatta

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021