Pilotprojekt – Resultatvisualisering Power BI

Projektet syftar till att bygga ett digitalt stöd som underlättar analysarbete i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Bild
  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltningen samt gymnasieförvaltningen
  • Projekttid: maj 2021 – 31 augusti 2022

Med hjälp av verktyget Power BI kommer skolans resultat att bli transparenta, lättillgängliga, visualiserade i olika former. Resultaten kan även levereras till skolans alla aktörer och intressenter, såväl internt som externt.

Projektet innebär att servicen till medborgarna ökar samtidigt som delaktighet och inflytande möjliggörs i högre grad.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022