Pilotprojekt – Resultatvisualisering Power BI

Projektet syftar till att bygga ett digitalt stöd som underlättar analysarbete i skolans systematiska kvalitetsarbete. Med hjälp av verktyget Power BI kommer resultat att bli transparenta, lättillgängliga, visualiserade i olika former samt levererade till skolans alla aktörer och intressenter, såväl internt som externt. Servicen till medborgarna ökar och delaktighet och inflytande möjliggörs i högre grad.

Bild
  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltningen samt gymnasieförvaltningen
  • Projekttid: maj 2021 – 31 augusti 2022
Senast uppdaterad: 30 april 2021