Pilotprojekt – Resultatvisualisering Power BI

Projektet syftar till att bygga ett digitalt stöd som underlättar analysarbete i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Bild
  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltningen samt gymnasieförvaltningen
  • Projekttid: maj 2021 – 31 augusti 2022

Med hjälp av verktyget Power BI kommer skolans resultat att bli transparenta, lättillgängliga, visualiserade i olika former. Resultaten kan även levereras till skolans alla aktörer och intressenter, såväl internt som externt.

Projektet innebär att servicen till medborgarna ökar samtidigt som delaktighet och inflytande möjliggörs i högre grad.

Projektet är avslutat

Projektet har levererat en övergripande rapport i Power BI som har gjorts tillgänglig för slutanvändare i en webbläsare eller Teams. Projektet har även skapat översättningstabeller och en datamodell i Power BI för att kunna hantera och koppla ihop data från olika system. Den enskilt största anledningen till att projektets mål inte uppnåtts till fullo, och även den största lärdomen, har varit den betydelse som kvalitén på och åtkomsten till källdata (informationen i systemen som man ska hämta ifrån) har. Projektet har lagt mycket tid på att få ut källdata i rätt format, städa och tvätta källdata.

Lärande

Projektet har varit mycket lärorikt. Några exempel på gjorda erfarenheter: vikten av användning av övergripande standarder och definitioner, det behövs centrala och organisationsöverskridande identiteter samt att man undviker att använda personnummer i identiteterna.

Vad händer efter projekttidens slut?

Projektet kommer inte att få någon fortsättning i ordinarie verksamhet men lärdomar kommer att användas bland annat vid införande av det nya elevhanteringssystemet.

Senast uppdaterad: 15 november 2022