Test av MVP, Mentorer i VåldsPrevention, i stor skala vid Mora Gymnasium

Mentorer i Våldsprevention, MVP, är ett våldsförebyggande program. Genom projektet får 300 gymnasieelever i årskurs två årligen lära sig att bli aktiva åskådare och ta ställning mot våld och kränkningar. 

Foto på Mora gymnasium
  • Projektägare: Gymnasieförvalting och socialförvaltning
  • Projekttid: 2021-05-03 - 2022-12-19 ​

Syftet med projektet är att öka trygghet på skolan, Mora gymnasium, och att fler elever kan identifiera flera olika former av våld. Målet är att Mentorer i Våldsprevention, MVP, utvecklas och blir en del av Mora gymnasiums ordinarie värdegrundsarbete.

Senast uppdaterad: 26 mars 2021