Förstärkt laddinfrastruktur

Genom att förstärka laddinfrastruktur med fler laddstationer skapas möjlighet att utöka kommunens fordonspark med fler elbilar. Laddstationerna ska placeras strategiskt vid kommunens arbetsplatser.

En elbil som laddas
  • Projektägare: Serviceförvaltningen, fordonsparken
  • Projekttid: 2019-12-01—2020-01-31

Relaterade nyheter

Projektet är avslutat

Under de närmsta 10 åren är branschens bedömning att det behövs skapas 4 – 4,5 miljoner laddplatser enbart i Sverige. Varje svenskt företag/organisation med personal kommer att behöva laddplatser.

Nu finns ett förslag till strategi och en handlingsplan för hur kommunen ska möta förväntade framtida behov, såväl internt som vid publika kommunala parkeringar intill viktiga målpunkter.

Lärande

Kunskap om organisationens behov och framtida åtgärder har breddats tack vare bra dialog i en bred projektgrupp – förvaltningar och bolag - samt en gedigen utredning. Det finns ännu inga laddstolpar på plats då upphandlingen försenades och projekttiden löpte ut.

Vad händer efter projekttidens slut?

Upphandling och planering för uppsättning av laddstolpar planeras utifrån den framtagna strategin. Underlag för hur omställning till elbilar påverkar ekonomin tas fram.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021