Pilotprojekt Power BI

Tekniska förvaltningen skapar en plattform för en ny typ av verksamhetsuppföljning som bidrar till att öka den digitala kompetensen gällande hantering och visualisering av data i Power BI.

statistik på en dator
  • Projektägare: Tekniska förvaltningen
  • Projekttid: Januari 2020—30 juni 2021

Visualisering skapar möjlighet till bättre uppföljning för medarbetare och politiker samt bedöms effektivisera och förbättra förvaltningens verksamhet.

Senast uppdaterad: 6 september 2021