Beteendepåverkande åtgärder under genomfarten

Mora kommun har som målsättning att fler ska ta cykeln i Mora, vilket främjar både miljö och folkhälsa. I projektet ingår installation av cykelmätare och beteendepåverkande aktiviteter för att uppmuntra och främja ökad cykling i Mora under den period då Trafikverket bygger de stora vägar som genomkorsar centrala Mora.

Cykel
  • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen/Utvecklingsenheten
  • Projekttid: Hösten 2020 – hösten 2022

En stor del av påverkansarbetet kommer att handla om kommunikationsinsatser som ska stimulera ett mer positivt ställningstagande hos allmänheten som ska leda till att fler väljer cykeln under själva ombyggnation av genomfarten, och att fler även fortsätter att ta cykeln då bygget är klart.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021