Beteendepåverkande åtgärder under genomfarten

Mora kommun har som målsättning att fler ska ta cykeln i Mora, vilket främjar både miljö och folkhälsa. I projektet ingår installation av cykelmätare och beteendepåverkande aktiviteter för att uppmuntra och främja ökad cykling i Mora under den period då Trafikverket bygger den nya genomfarten genom centrala Mora.

Man som cyklar

Foto: Hilla Aspman

  • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen/Utvecklingsenheten
  • Projekttid: Hösten 2020 – hösten 2023

En stor del av påverkansarbetet kommer att handla om kommunikationsinsatser som ska stimulera ett mer positivt ställningstagande hos allmänheten som ska leda till att fler väljer cykeln under själva ombyggnation av genomfarten, och att fler även fortsätter att ta cykeln då bygget är klart.

Projektet på Instagram

Den 7-15 juni 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Projektets instagram-inlägg Cykelprojekt inlägg 1 Cykelprojekt inlägg 2 Cykelprojekt inlägg 3 Cykelprojekt inlägg 4 Cykelprojekt inlägg 5 Cykelprojekt inlägg 6 Cykelprojekt inlägg 7 Cykelprojekt inlägg 8
Senast uppdaterad: 21 november 2022