Framtidens förskolegårdar ska vara hållbara

Projektet vill, utifrån förskolans läroplan och uppdrag, utveckla förskolornas utegårdar så att de ska vara stimulerande och utvecklande för förskolebarn och främja barns hälsa.

Barn leker på lekplats.

Initiativet bygger på samverkan och gemensamt engagemang mellan för- och grundskoleförvaltningen, teknik- och service förvaltningen och gymnasieförvaltningen för att skapa varierande utemiljöer på förskolor. I projektet ska elever på byggprogrammet få i uppdrag att bygga miljöer och materiel som kan placeras ut på två förskolors gårdar, exempelvis foodtrucks/kiosk, kollektiv-trafikfordon, samlingsplats och utebibliotek. 

  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltningen
  • Projekttid: 2024-01-01 - 2024-12-31
Senast uppdaterad: 29 maj 2023