Flexen - alternativa lärmiljöer

Projekt Flexen – alternativa lärmiljöer vid Utmelands skola – utvecklar den fysiska miljön i skolan för att erbjuda elever en tillgänglig - fysiskt, pedagogiskt och socialt - lärmiljö som optimerar trygghet, arbetsro och lärande. Olika arbetsplatser ska byggas, såväl platser där elever kan arbeta enskilt, som platser för gemensamma genomgångar. De alternativa lärmiljöerna ska vara flexibla och lätta att förflytta för att kunna förändras utifrån elevernas behov av anpassning och stöd. 

Idégivare: För och grundskoleförvaltningen 
Projekttid: 2022-08-08--2023-12-31 

Senast uppdaterad: 18 september 2022