Digitala arbetssätt för digital utveckling inom kostenheten

Projektet syftar till digital utveckling för att möta nutiden och framtidens arbetssätt inom offentlig kostverksamhet.

En kvinnlig kock håller i en läsplatta
  • Projektägare: Serviceförvaltningen
  • Projekttid: 2021-11-01 - 2022-06-30

Projektet ska köpa in digitala hjälpmedel som ska användas till olika arbetsuppgifter; daglig recept-och mängdhantering genom kostdataprogrammet och digital egenkontroll samt underlätta digitala möten. En viktig del av projektet är stöd till implementering och utbildning av medarbetare.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021