Ny tidsplan för utvecklingen av Strandenområdet

Kommunen har justerat tidsplanen för Strandenprojektet, och beslutsprocessen har därför reviderats. Beslut kommer att tas den 13 april i kommunstyrelsen och den 3 maj i fullmäktige om kommunen ska bygga och äga det mesta av lokalerna i egen regi, eller låta en entreprenör bygga, äga och hyra ut lokalerna till kommunen.

 Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står

För att komma vidare i processen så ska beslut fattas om kommunen ska projektera, bygga och äga det mesta av lokalerna i egen regi enligt ett alternativ A, eller låta en privat aktör bygga, äga och hyra ut till kommunen, enligt alternativ B.

Kommunen hade från början planerat att fatta beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 15 mars om de båda alternativen A eller B. De besluten kommer nu alltså att tas senare då det behövs mer underlag innan beslut kan fattas. Framför allt efterfrågas mer detaljerade och tydliga ekonomiska kalkyler.

Läs mer om paketen A och B

Det blir också ytterligare tillfällen till dialog med allmänheten under våren. Det ska genomföras en utfrågning om paketen A och B med kommundirektör och utredare, och inför den kan allmänheten skicka in sina frågor. En webb-TV-sändning och telefonväkteri kommer också att äga rum med ansvariga politiker och tjänstemän. Båda sändningarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

”Det är viktigt att få in de ungas tankar också, och därför kommer högstadieelever kunna ställa frågor om skolans framtida utformning vid ett tillfälle i maj”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

"Det är viktigt att det finns tydliga och välarbetade underlag innan vi fattar beslut. Med den reviderade tidsplanen så får vi också mer tid för en bredare dialog med Moraborna, vilket är viktigt. Det är en stor utmaning att driva den här processen under en pandemi, och därför måste vi använda flera kommunikationskanaler, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Tidsplan för projekt Strandenområdet

  • 6 april: Utfrågning om vad paket A och B innebär. Allmänheten kan skicka in frågor och intervjun kommer att ligga på kommunens webbplats
  • 13 april: Beslut i kommunstyrelsen om paket A eller B
  • 21 april: Webb-TV och telefonväkteri i närradion dit lyssnare och tittare kan ställa frågor till ansvariga
  • 3 maj: Beslut i kommunfullmäktige om paket A eller B
  • Maj 2021: Dialog med högstadieelever som får ställa frågor och ge synpunkter på hur skolan ska utformas
  • 26 augusti: Utvärdering klar av skol- och kulturlokaler
  • 12 oktober: Kommunstyrelsen fattar beslut om vilken aktör som får utveckla Strandenområdet och vilket förslag som anses bäst.
  • 25 oktober: Kommunfullmäktige fattar beslut om vilken aktör som får utveckla Strandenområdet och vilket förslag som anses bäst.
  • Hösten 2021: Detaljplaneprocessen startar
Senast uppdaterad: 15 mars 2021