Se Mora kommuns telefonväkteri om Strandenområdet

Den 16 juni sände Mora kommun ett telefonväkteri med syftet att besvara frågor och funderingar från allmänheten kring vad som händer med Strandenområdet. Telefonväkteriet sändes i kommunens webbTV och på Radio Siljan.

Strandenområdet är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

Den 1 juni fattade kommunstyrelsen ett nytt inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet. I det nya förslaget är flytten av kulturhus och bibliotek från centrum borttaget, medan en satsning på ny 7-9-skola med idrottshall ligger kvar. Den 21 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om det nya förslaget till inriktning på Strandenområdet.

Telefonväkteriet

Den 16 juni arrangerade Mora kommun i samverkan med Radio Siljan ett telefonväkteri där allmänheten kunde ställa frågor till Mora kommuns panel.

Med i panelen är:

  • Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande
  • Peter Karlsson, kommundirektör
  • Inga-Lena Spansk, skolchef
Senast uppdaterad: 16 augusti 2022