Kommunfullmäktige klockan 18.30 måndagen den 25 oktober

Hör kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD) berätta om en del av innehållet i kvällens möte. Bland annat ska några viktiga beslutsfrågor upp; ny förskola på Tuvan-området, delårsrapporten och verksamhetsuppföljningen och om kommunen ska ha en egen kostproduktion.

Det har även kommit in flera medborgarförslag, bland annat ett som handlar om att utse Årets by. Låter det intressant?
Följ gärna kommunfullmäktige direkt på webben Länk till annan webbplats. – Mötet startar klockan 18.30.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Mora och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Se intervjun med Lennart Sacredeus (KD), kommunfullmäktiges ordförande:

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022