Extra kommunstyrelsesammanträde den 5 april

Kommunstyrelsen håller ett extrainsatt sammanträde den 5 april med anledning av ett nytt förslag för utveckling av Strandenområdet. Förslaget innebär att uppdraget att driva Strandenprojektet vidare skulle ges till Morastrand.

Flygbild över Strandenområdet.

Nytt förslag om Strandenområdet tas upp i kommunstyrelsen.

Det kommunala bostadsbolaget Morastrand AB har genomfört en organisationsförändring med fokus på byggprojektledning och teknik samtidigt som bolagets ekonomi har stärkts de senaste åren. Det gör det möjligt för Morastrand att utforma det föreslagna skolområdet på Stranden.

Om beslut fattas enligt förslaget innebär det att Mora kommun upprättar ett uppdragsavtal till Morastrand för utveckling av Strandenområdet. Uppdraget till Morastrand AB skulle i sådana fall omfattas av samma krav som ställts under innovationsupphandlingen och ska i övrigt följa de beslut som tagits under projektet.

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget kommer det att gå vidare till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde den 11 april för ett slutligt beslut.

Läs tidigare nyhet om det nya förslaget

Senast uppdaterad: 25 mars 2022