Mora kommun köper modulerna på Tuvan

Kommunstyrelsen har den 31 maj beslutat att bevilja teknik- och servicenämnden att köpa de tillfälliga modulerna på Tuvan. Modulerna, som tidigare inte blev godkända för förskoleverksamhet, ska användas som personalutrymmen för teknik- och serviceförvaltningens verksamheter.

Tuvans förskola

Tuvans förskola ska utökas från två till sex avdelningar.

Det har sedan tidigare beslutats att Tuvans förskola kommer att utökas från två till sex avdelningar. I samband med beslutet upphandlades moduler som skulle användas som ersättningslokaler under tiden som ombyggnationen pågår. Men modulerna kunde inte godkännas för drift, efter att leverantören avstått från att göra en fuktmätning. Konsekvensen blev en tvist mellan leverantören Skolmoduler och Mora kommun.

Under tiden som tvisten pågått har det framkommit att modulerna skulle kunna användas av teknik- och serviceförvaltningens verksamheter, i form av personalutrymmen. De tidigare fuktskadorna är åtgärdade och modulerna är därför godkända för att användas som personalutrymmen.

Lösningen innebär att den pågående tvisten kan avslutas och att tidsplanen för byggstarten av Tuvans förskola kan hållas.

- Det finns flera positiva aspekter med att Mora kommun köper modulerna. Dels löser vi det kommande behovet av verksamhetslokaler för våra medarbetare långsiktigt, dels kan vi hålla tidsplanen för nybyggnationen av Tuvans förskola, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen beviljade under sitt sammanträde den 31 maj att teknik- och servicenämnden köper modulerna för 3,7 miljoner kronor inom ramen för förskoleprojektet på Tuvan. Modulerna kommer att flyttas till en av kommunens anläggningar innan de placeras permanent på en lämplig plats.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022