Kommunen tar fram förslag för att spara energi

Publicerad: 11 oktober 2022 Uppdaterad: 17 januari 2023

Regeringen har gett runt 200 statliga myndigheter i uppdrag att minska energiförbrukningen. Med anledning av det har kommunstyrelsen i Mora gett kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan spara energi.

Entré till byggnad i snölandskap

Energiförbrukningen har under lång tid minskats i Mora kommun, men inför vintern ska fler energibesparingsförslag tas fram.

- Alla behöver bidra för att minska den svenska energianvändningen i vinter. Det är också viktigt för kommunens ekonomi, med tanke på de höga energipriserna. Under oktober kommer vi ta fram olika förslag till kommunstyrelsen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Bakgrunden till regeringens uppdrag är att offentlig förvaltning generellt sett har en hög energiförbrukning. Mora kommun har sedan 2011 arbetat med ett energitjänsteprojekt för att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Under projektets gång minskades energiförbrukningen med en fjärdedel.

- Vi har arbetat långsiktigt och fokuserat med att minska energiförbrukningen. Det gör att vi står bättre rustade än en del andra kommuner för att klara av ökade energipriser i vinter. Men vi vill såklart göra ännu mer, säger Peter Karlsson.

Förslaget på möjliga energibesparingsåtgärder ska presenteras för kommunstyrelsen den 8 november.

Energirådgivning för hushåll och företag

Vill du som privatperson eller företagare få råd och stöd i hur du kan spara energi i vinter? Hör av dig till kommunens energi- och klimatrådgivare, där erbjuds du kostnadsfri rådgivning.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023