Utmelandsskolan satsar på flexibla lärmiljöer

Publicerad: 30 november 2022

Att olika elever har olika behov är verkligen inget nytt. Frågan är hur man på bästa sätt möter dessa behov? På Utmelandsskolan har de påbörjat projektet FLEX F-3 med syfte att utveckla den fysiska lärmiljön på skolan och öka tillgängligheten.

Glädjen är stor hos Monica Gunnars Jareholm, rektor på Utmelandsskolan, och Catarina ”Nina” Lund Särström, specialpedagog på Centrala elevhälsoenheten. Projektet FLEX F-3 fick nämligen grönt ljus nyligen och de har redan kommit en bra bit på vägen. Projektet leds av en arbetsgrupp på skolan och består av undervisande lärare, speciallärare och specialpedagog. 

Just nu pågår arbetet med att välja material till nya de flexibla lokalerna som ska byggas upp inom verksamheten.

- Vi planerar för att möbler, material och annan utrustning ska kunna användas på ett flexibelt sätt och lätt gå att flytta runt i skolans lokaler för att möta elevernas olika behov av anpassningar, säger rektor Monica Gunnars Jareholm.

- Vi kommer även sträva efter att snabbt kunna flytta till andra klassrum, med det material vi väljer att köpa in.

Vilka anpassningar handlar det om?

- Många elever mår bra av att vistas i en genomtänkt fysisk lärmiljö genom att man till exempel skapar ”rum i rummet” med hjälp av skärmväggar där eleven kan arbeta på egen hand utan distraktioner. I rummen ska det också finnas ytor som bjuder in till gemenskap.

Skiss över hur den flexibla lärmiljön ska se ut

3D-skiss från en av leverantörerna inom projektet FLEX F-3

Förutom möbler så handlar det även om att utrusta lokalerna med anpassade lärverktyg av olika slag som till exempel tidshjälpmedel, sittdynor och stressreducerande material.

Egentligen två projekt

Projekten finansieras framförallt med hjälp av två olika medel. De har dels beviljats medel för att vidareutveckla och utrusta lokalerna via Mora kommuns satsning Hållbara idéer.

Skolan har även blivit beviljade statliga medel, så kallade SIS-medel (särskilda insatser på skolområdet). Dessa medel ansvarar Specialpedagogiska skolmyndigheten för att fördela till skolor i hela landet. Det innebär att de förutom möjligheten att utveckla den fysiska lärmiljön även kan projektanställa ytterligare en pedagog under ett år. Pedagogen som anställts heter Emma Simonsson. Emma ingår även hon i arbetsgruppen som leder projektet.

- Det känns väldigt roligt att verkligen ha resurserna som krävs för att kunna erbjuda alternativa lärmiljöer åt de som behöver det mest, säger rektor Monica Gunnars Jareholm.

Text: Mathias Hofvander

Senast uppdaterad: 30 november 2022