Effektivt samarbete när laddtorg Mora byggs

Publicerad: 9 december 2022

Det storsatsas på laddplatser för elbilar i centrala Mora. På parkeringsytan nedanför Tingshuset kommer Tesla och Ionity etablera sig på laddtorg Mora med cirka 35 platser. Anläggningen väntas stå klar till 2024.

Laddning av elbil

Laddtorg Mora väntas stå klart till 2024 med cirka 35 platser för snabbladdning av elbilar.

Som en del i projektet Genomfart Mora utökas antalet laddplatser för elbilar nedanför tingshuset, mellan E45 och Kajen. Totalt planeras det för omkring 35 laddplatser. Mora kommun har sedan tidigare gett klartecken för Tesla att utöka sina laddplatser från åtta till 20 stycken.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december godkändes förslaget till arrendeavtal med Ionity, som också etablerar sig på laddtorget. Företaget driver flera laddstationer i Sverige och samägs av en rad globala biltillverkare.

- Det känns väldigt glädjande att två stora aktörer som Tesla och Ionity ser så stor potential i Mora att de vill lokalisera bredvid varandra på en gemensam yta. Vi har planerat tillsammans under året och från kommunens sida är vi mycket nöjda med hur samarbetet fungerat så här långt, säger Niclas Larsson, mark- och etableringstrateg på Mora kommun.

- Vi är mycket glada över att vara delaktiga i utbyggnaden av den nya laddstationen för elbilar i Mora, en plats som lockar tusentals besökare, särskilt på vintern, säger Jan Haugen Ihle, regionchef för Nord- och Västeuropa på Ionity.

Laddtorget kommer öka Dalarnas utbud av snabbladdare avsevärt och med cirka 35 platser blir den en relativt stor laddplats med svenska mått mätt. Laddplatserna kommer vara tillgängliga för i stort sett alla elbilar.

- Att ha bra tillgång till laddstationer är en viktig fråga för Mora. Dels för att erbjuda en bra tillgänglighet för våra invånare och företag, men också för våra besökare. Vi har många genomfartsturister och vi vet att laddplatser är en viktig förutsättning för att få dem att stanna till i Mora, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Arrendeavtalet med Ionity träder i kraft omgående. Detta för att företaget ska kunna säkra kapacitet hos elnätsleverantören. I projektet står Tesla och Ionity för sina egna kostnader under byggnation och drift. Mora kommun samordnar projektet i egenskap av markägare.

Senast uppdaterad: 9 december 2022