Hållbarhet prioriteras i den nya förskolan på Tuvan

Publicerad: 26 januari 2023 Uppdaterad: 27 januari 2023

Den nya förskola på Tuvan får flera investeringar som ska öka verksamhetens sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. Bland annat investeras det i solceller och konstnärlig utsmyckning. Den nya förskolan byggs efter ett färdigt koncept, vilket är både kostnads- och tidseffektivt samt minskar klimatavtrycket.

Bild på lyftkran på snötäckt byggarbetsplats.

Just nu pågår takarbeten vid nya förskolan på Tuvan. Förskolan planeras vara klar för inflyttning i augusti 2023.

- Vi har tänkt hållbarhet från dag ett när vi började planera förskolan. Vi har hela tiden valt alternativ som långsiktigt ger en låg miljöpåverkan samtidigt som vi strävar efter att uppnå målen i kommunens hållbarhetsstrategi. På lite längre sikt får vi tillbaka investeringen på flera sätt, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef, teknik- och serviceförvaltningen.

Den nya förskolan byggs av Skanska efter en färdig konceptmodell. Stommen till byggnaden har rests och nu pågår montering av taket. Projektet följer tidsplanen och förskolan planeras bli klar till augusti 2023.

Skanska har tidigare byggt just denna konceptmodell i flera andra kommuner. Förskolan kommer innehålla sex avdelningar och är byggd med barnperspektivet i centrum för att skapa mindre enheter med lugna lärmiljöer.

- När vi samlar flera avdelningar kan vi vara mer flexibla i vårt arbetssätt. Det finns fördelar både för barn och personal, samtidigt kan vi använda pedagogernas kompetens och resurser mer effektivt. Det gör att verksamheten kan bedrivas på ett mer hållbart sätt, säger Annette Lassus, verksamhetschef förskola, för- och grundskoleförvaltningen.

Kommunens hållbarhetsstrategi, Strategi Hållbara Mora, ska genomsyra hela kommunens verksamhet. På detta finns flera konkreta exempel i byggprojektet på Tuvan. För att långsiktigt spara energi har man valt att investera i en solcellsanläggning på förskolans tak. Ett annat exempel är att ungefär en kvarts miljon har avsatts för konstnärlig utsmyckning av utemiljön. Konstverken ska kunna involveras i barnens lek och lärande. Upphandling av konstnärer pågår och arbetet är tänkt att inledas under våren.

- Det känns väldigt roligt att kulturperspektivet har prioriterats i projektet. Vi ser med spänning fram emot resultatet, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i för- och grundskoleförvaltningen.

Hållbara exempel i projektet

  • De nya lokalerna är utformade för att skapa förbättrade lärmiljöer för förskolebarnen och god arbetsmiljö för pedagogerna.
  • Valet av konceptbyggnad sparar mycket tid och resurser i byggprocessen. Enligt leverantören Skanska är konceptbyggnader i genomsnitt 10 procent billigare än vid traditionellt byggnadssätt och ger 20 procent lägre klimatavtryck i byggprocessen.
  • Lokalerna har generellt lägre energianvändning än genomsnittet för förskoleverksamheten, tack vare modern isolering och ett effektivt ventilationssystem.
  • Solcellsanläggning med toppkapacitet på 60 kilowatt installeras på taket. Den bidrar till lokalernas elförsörjning under sommarhalvåret.
  • Konstnärlig gestaltning i utemiljön görs för att på ett naturligt sätt får in kulturella aspekter i barnens lärande.
Senast uppdaterad: 27 januari 2023