Ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta

Publicerad: 5 april 2023 Uppdaterad: 6 april 2023

Mora kommuns fordonsflotta genomgår just nu en av sina största moderniseringar någonsin. Samtidigt som laddinfrastrukturen byggs ut tas 31 helt nya elbilar i bruk. Satsningen är ett av kommunens kliv mot att bli en mer hållbar kommun.

Elbil kopplas till elnätet och körs

Desirée Tysk (till vänster) och David Toms (till höger) jobbar i hemtjänsten, och utgår från Noretgården där nya laddstolpar nu monteras. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Mora kommun har prioriterat att utsläppen från kommunens fordon ska minska, som en del i strategi Hållbara Mora. Sedan tidigare tankas majoriteten av kommunens dieseldrivna fordon med bränslet HVO, vilket släpper ut ungefär 75% mindre växthusgaser än fossil diesel.

Men nu tar kommunen nästa stora steg i arbetet mot en större fossiloberoende fordonsflotta. 31 elbilar har beställts och nu har även installation av laddstolpar kommit igång. Arbetet utförs av det Morabaserade företaget Next Green AB, som fick uppdraget efter att ha vunnit upphandlingen. Installationen förväntas bli klar under våren. Det är även med hemtjänstens verksamheter i åtanke som utbyggnaden av laddinfrastrukturen inleds.

Kommunbilar uppradade

Ett flertal elbilar, redo att rullas ut i kommunens verksamheter. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

– Laddstolparna kommer inledningsvis att installeras där vi har ett stort antal bilar. Först ut är installationer vid Noretgården och Juntgården och planen är att bland annat hemtjänsten ska ladda och köra de nya elbilarna. Målet är sedan att successivt öka antalet elbilar och laddstolpar, säger Eric Elfberg, fordonsansvarig i Mora kommun.

De nya bilarna kommer till stor del att användas av hemtjänsten medarbetare, som utöver tillgången till modernare och säkrare fordon också kommer släppa ut mindre växthusgaser när de åker till brukarna i kommunen.
Majoriteten av laddstolparna kommer enbart kunna användas av kommunens egna fordon. Ett fåtal stolpar kommer göras tillgängliga för allmänheten i form av destinationsladdning, med betydligt lägre effekt än snabbladdning. Laddstolpar som blir tillgängliga för allmänheten kommer att sättas upp vid simhallen, resecentrum och vid kommunhuset. Stolparna blir avgiftsbelagda. Syftet med de offentliga laddstolparna är att öka tillgängligheten till de kommunala verksamheterna.

Fordonsansvarige Eric Elfberg framför några av kommunens nya elbilar.

Eric Elfberg är fordonsansvarig på Mora Kommun. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Mycket jobb återstår
De 31 nya bilarna som just nu införs i kommunens verksamheter är ett stort kliv mot målet i hållbarhetsstrategin – att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Men mycket arbete återstår fortfarande.

– Kommunen har strax över 200 fordon, och många av dem är fortfarande beroende av fossila bränslen. Men om vi fortsätter att succesivt tillföra fossiloberoende bilar till vår fordonspark, är jag övertygad som att vi kommer kunna nå målen för år 2030, säger Eric Elfberg.

Senast uppdaterad: 6 april 2023