Elever presenterade sina drömförslag för Strandenskolan

Publicerad: 16 maj 2023 Uppdaterad: 3 juli 2023

Under tisdagen avslutades vårterminens konstprojekt ”Gestalta din livsmiljö” med invigning av Noretskolan och Morkarlbyhöjdens nya talarstolar. Där presenterade elever i årskurs sju och grundsärskolan sina drömförslag för den blivande skolgården på Strandenskolan.

Under våren har eleverna utformat sina drömförslag för skolgården på den blivande Strandenskolan. Tillsammans med bildlärare och konstnären Amanda Larsson har förslagen blivit modeller och även mosaikplattor. Mosaiken pryder de talarstolar som eleverna byggt tillsammans med lärare, konstnär och snickare.

Under tisdagen invigdes talarstolarna på skolgårdarna på Noretskolan och Morkarlbyhöjden. Politiker, tjänstepersoner och även landskapsarkitekter som arbetar med Strandenprojektet hade bjudits in för att lyssna på elevernas förslag. Eleverna önskade bland annat ytor för sport- och kulturaktiviteter, mer grönska och fler sittplatser.

Och lagom till avslutningen är det också klart att projektet fortsätter nästa år, även då för elever i årskurs sju. För- och grundskoleförvaltningen har fått medel från "Skapande Skola" för att förlänga projektet över de kommande läsåret, och vill gärna fortsätta arbeta med projektet ännu fler år.

- Vi vill ge våra elever möjlighet att vara med och påverka skolgårdens utformning, fram till dess att den förhoppningsvis börjar byggas under 2025. Nu är det är upp till oss vuxna att tänka till och förverkliga några av alla fantastiska idéer som våra elever kommit med, säger Inga-Lena Spansk.

Tonårstjej i talarstol på skolgård med publik i förgrunden.

Kajsa Svärd var en av talarna som invigde Morkarlbyhöjdens magiska talarstol och berättade om sitt drömförslag för Strandenskolan. Foto: Mora kommun

Kvinnor i samtal vid mosaikverk.

Konstnären Amanda Larsson, till höger, visar upp mosaikplattor och förslag skapade av elever på Noretskolan för Tengboms landskapsarkitekter, som ska utforma utemiljön på Strandenskolan.

Elev i talarstol framför publik.

Benjamin Håll på Morkarlbyhöjdens skola föreslår en skolgård som ger fler elever chansen att röra på sig.

Senast uppdaterad: 3 juli 2023