Vad händer just nu i Strandenprojektet?

Publicerad: 21 februari 2024

Förslaget till detaljplan var ute på samråd i höstas. Nu pågår ett arbete med att justera delar av planen utifrån vissa synpunkter som har kommit in. Det har också beställts kompletterande utredningar som behövs inför nästa steg i detaljplaneprocessen – den så kallade granskningen.

Illustration av hur byggnaderna på Strandenområdet skulle kunna se ut. Skolbyggnader på höger sida och idrottshall på vänster sida. Längst ned, syns Mora kyrka.

Planenheten, som är den del av kommunens organisation som arbetar med att ta fram nya detaljplaner, har dialog med berörda myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket. Bedömningen är att detaljplanearbetet ligger i fas med den tidsplan som kommunstyrelsen har beslutat om.

Byggnaderna som kommer att finnas på platsen utformas av arkitektfirman Tengbom. Utifrån några justeringar som har skett i förslaget till detaljplan har de också ändrat utformningen och placeringen av vissa byggnader. Bland annat har den del som ligger framför Rosa huset blivit en våning lägre, så att den gamla byggnaden blir mer framträdande än i tidigare förslag. På så sätt har man även vunnit en bättre funktion för verksamheten.

Arkitektfirman har också tagit fram nya illustrationer som visar hur området skulle kunna se ut. Den slutliga utformningen är däremot inte klar ännu och detaljer som färgsättningen av fasaden, takens utseende är inte beslutade ännu.

Arkitektfirmans illustration över hur Strandenområdet kommer se ut när en skola är byggd.
Arkitektfirmans illustration över hur Strandenområdet kommer se ut när en skola är byggd.
Arkitektfirmans illustration över hur Strandenområdet kommer se ut när en skola är byggd.
Kartritning över hur det nya Strandenområdet kommer se ut när en skola är byggd.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024